Avtor: admin
4Jan

ZEFAL naproša, da takoj prenehate z uporabo neustreznih bidonov in jih vrnete v trgovino, kjer ste opravili nakup.

Odpoklic modelov LITTLE Z-350 (Ninja Boy, Ninja Girl, Z-Boy in Z-Girl)

 

Dragi kupci,

proizvajalec bidonov ZEFAL obvešča, da njihove steklenice za pitje model LITTLE Z-350 (Ninja Boy, Ninja Girl, Z-Boy in Z-Girl) ne izpolnjujejo zahtev standarda EN 14350:2020 in lahko povzročijo zadušitev.

Zaradi tega je izveden odpoklic izdelka. Predmet odpoklica so vsi bidoni modela LITTLE (Z-350), ki so proizvedeni v času med januarjem 2017 (17/1) in januarjem 2022 (1/22), ne glede na EAN kode. Te so z leti lahko tudi spreminjale, razbere se jih iz vtisa na spodnji strani bidona.

Natančneje gre za naslednje steklenice:

 • Z.162F BIDON ZEFAL JUNIOR 0,4 Z-Boy belo moder (EAN 3420581620454)
 • Z.162G BIDON ZEFAL JUNIOR 0,4 Z-Girl belo roza (EAN 3420581620461)
 • Z.162H BIDON ZEFAL JUNIOR 0,4 Ninja Boy moder (EAN 3420581620478)
 • Z.162.I BIDON ZEFAL JUNIOR 0,4 Ninja Girl roza (EAN 3420581620485)
 • Z.162.J BIDON ZEFAL JUNIOR 0,4 razne barve SM (EAN 3420581623097)

ZEFAL naproša, da takoj prenehate z uporabo omenjenih bidonov in jih vrnete v trgovino, kjer ste opravili nakup.

Opravičujemo se za nevšečnosti, ki bi jih ta težava lahko povzročila, vaša varnost je seveda naša prednostna naloga.

Uradni dopis Zefala

11Jan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia vet deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque […]

3Jan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia vet deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque […]

15Mar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia vet deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque […]

10Sep

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia vet deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque […]

20Jan

Status: v izvajanju

Trajanje projekta: 2018

Nosilec: Občina Šmartno pri Litiji

Skupna vrednost projekta brez DDV: 97.393,37 EUR, od tega vrednost sofinanciranja ESKRP 63.305,70 EUR

Opis projekta:
V Šmartnem pri Litiji želijo s projektom Izgradnje lokalne identitete za večji obisk turistov – Prenova in oživitev Staretovega trga zgraditi osnovo za razvoj in trženje integralnih turističnih produktov lokalne skupnosti, ki je sedaj nejasna. Med prebivalci bodo zbrali mnenja o elementih lokalne identitete, izvedli s tem namenom tudi delavnice in strokovno ekskurzijo. Oblikovani bodo celostna grafična podoba in turistični produkti. Turistični ponudniki in vodniki bodo imeli možnost izobraževanj. Za namen promocije bo izdelan tudi promocijski material za izvajanje turističnih produktov, postavljena bo tudi spletna stran. Razmišljali so tudi o izboljšanju dostopnosti posameznih točk po občini – za ta namen bodo izdelali elaborat usmerjevalne signalizacije.

Cilji projekta:

 • novo delovno mesto
 • dogodki za izboljšanje podjetniške kulture
 • urejeno urbano jedro
 • akcije ki izpričujejo lokalno identiteto
 • akcije za izboljšanje trženja turistične destinacije
 • storitve za povečanje diverzifikacije turističnih dejavnosti

Aktivnosti projekta:

 • zbiranje mnenj o elementih lokalne identitete in izčiščenje idej na delavnicah in posvetih,
 • izvedba strokovne ekskurzije
 • oblikovanje celostne grafične podobe, ki vizualno ponazarja izbrano identiteto in omogoča prepoznavnost in razlikovanje od drugih destinacij in izdelava priročnika CGP za doslednost in trajnost uporabe CGP,
 • oblikovanje 3 integralnih turističnih produktov, testiranje in odpiranje prodajnih poti
 • usposabljanje ponudnikov za kakovostno izvajanje storitev, ki so sestavni del integralnega turističnega produkta
 • usposabljanje in certificiranje lokalnih turističnih vodnikov
 • popularizacija opredeljene identitete med občani za doseganje resničnega poistovetenja preko prireditev
 • izboljšanje dostopnosti do točk zanimanja z izdelavo elaborata usmerjevalne signalizacije v občini Šmartno pri Litiji in postavitvijo turističnih informacijskih tabel ter turistično obvestilne signalizacije
 • nabava opreme in komunikacijsko-promocijskega materiala za izvajanje ITP (3 električna kolesa, kostumi za doživljajsko vodenje po gradu Bogenšperk, pop up stena s promocijskim pultom,. )
 • postavitev spletne strani, strani na družabnih omrežjih za predstavitev in prodajo novih storitev

Rezultati:

 • izboljšanje kakovosti bivanja (delavnice, priraditve,
 • blagovna znamka
 • razviti integralni turistični produkti
 • elaborat za postavitev turistične informativne in usmerjevalne signalizacije
 • spletna stran
 • turistično informativne table na 10 točkah zanimanja
 • izobraženi lokalni vodniki